Pogoji uporabe spletnega mesta www.pekrska.si

Pravno obvestilo v zvezi s spletnim mestom

Vsa vsebina, objavljena na spletni strani http://www.pekrska.si/ je last podjetja VITABELLA INVEST, družba za investicije, trgovino in druge storitve d.o.o., Počehova 14a, 2000 Maribor, ID za DDV: SI62621505,matična št.: 8161291000, e-pošta: info@pekrska.si (v nadaljevanju VITABELLA INVEST d.o.o.) in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja VITABELLA INVEST d.o.o.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© VITABELLA INVEST d.o.o.  2019 – Vse pravice pridržane).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je podjetje VITABELLA INVEST d.o.o., ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Podjetje VITABELLA INVEST d.o.o.  aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Pravno obvestilo v zvezi z emailom

VITABELLA INVEST d.o.o., je lastnik tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju: dokument).

Dokument je poslovna skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenemu naslovniku/naslovnikom. Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da o tem takoj obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete ter ga uničite.

Prepovedana je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje ali razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine. Niti VITABELLA INVEST d.o.o., ali njena podružnica niti nobena od njenih odvisnih ali obvladujočih družb ni odgovorna za spremenjen, preurejen ali ponarejen dokument. Elektronsko sporočilo z vsemi priponkami je pregledano s protivirusnim programom.

Izjava o zasebnosti

Naše spletne strani in aplikacije zbirajo podatke, tudi osebne.

Pri oblikovanju naših spletnih strani in storitev imamo v mislih ohranjanje vaše zasebnosti. Vključujemo strokovnjake z različnih področij, vključno s pravnim področjem, področjem varnosti, tehnologije, oblikovanja produktov in drugih, da smo popolnoma prepričani, da se pri vsaki odločitvi upošteva ohranjanje vaše zasebnosti.

Lahko preberete več o zasebnosti in podatkih, ki jih zbiramo o vas v naši Izjavi o zasebnosti.